Stilaug

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Stilaug - vedtægter

Sol - strand - vand - fritid - natur

Vedtægter for stilaug for matrikel 3N Munkerup Gårde, Søborg Sogn

(Stien fra Skovvænget ned til stranden)

 


§ 1

Formål


Stilaugets formål er at sikre beboerne i området fri og uhindret adgang til stranden via stien og trappen.


§2

Medlemskab


Som medlem af stilauget kan optages alle grundejere i Munkerup og Hulerød.


§3

Styrelse


Lauget styres af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.


§4

Kontingent


Medlemmerne af stilauget skal betale et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.


Kontingentet fastsættes særskilt for medlemmer af grundejerforeningen og ikke-medlemmer og således, at ikke-medlemmer skal betale et kontingent, der mindst svarer til det årlige kontingent til Munkerup og Hulerød Grundejerforening.


§5

Anvendelse af stilaugets midler


Laugets midler må kun anvendes til imødegåelse af de tinglyste forpligtelser på matrikelnummer 3N, Munkerup Gårde, Søborg Sogn, herunder til større vedligeholdelsesarbejder på stien og trappen.


Laugets midler skal således alene skabe økonomisk mulighed for, at Munkerup og Hulerød Grundejerforening kan imødegå de økonomiske forpligtelser, grundejerforeningen har som ejer af ovenstående matrikelnummer.