Hvad sker

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

27.04.2019

Betaling via betalingsservice er desværre - på grund af problemer - indtil videre udsat.

Vi beder jer derfor i år om igen at betale kontingentet som sædvanlig via banken eller MobilPay.

Så snart betalingsservice-aftalen foreligger, kan man tilmelde sig den, så den fremtidige betaling af kontingentet går automatisk.

Mere info følger med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vi beklager meget forsinkelsen.

På bestyrelsens vegne

Per og Alan.


22.11.2018

Hjertestarteren er nu sat op på adressen: Munkerup Strandvej 49, og den er klar til brug.


14.08.2018

Grundejerforeningens indsigelse mod Gribskov Kommunes forslag til lokalplan for Benneweisgrunden.

klik her og læs.


07.08.2018

Oversigt over bestyrelsen opdateret.


03.08.2018

Vedr. ”Benneweis-arealet” har Gribskov Kommune vedtaget et forslag til lokalplan, som er lagt til høring.

Se nærmere ved at klikke på nedenstående link, og følg de på siden angivne henvisninger.

Høring af forslag til lokalplan 331.02 og tillæg 18 til kommuneplan 2013-25


28.07.2018

Indbrud og indbrudsforsøg i Munkerup og Dronningmølle området læs nærmere.


26.07.2018

Opdateret med generalforsamlings-oplysninger, samt nogle billeder fra arbejdslørdagen 5. maj 2018.


18.03.2018

Ny side omhandlende Hjertestarter er oprettet som undermenu under LOKALOMRÅDET

mvh. admin


21.02.2018

Et par rettelser/småjusteringer.

mvh. admin


19.02.2018

Acceptabel ??    sendt til høring !!

mvh. admin        mail:  admin@munkerup.net


18.02.2018

Igen lidt flere ændringer/tilføjelser/rettelser, og så skulle den være næsten hjemme!

mvh. admin


17.02.2018

Så kom der billeder fra Jubilæumsfesten på plads.

mvh. admin


16.02.2018

Siden med "Links" er ændret.

mvh. admin


16.02.2018

Der foretages i øjeblikket småjusteringer/ændringer i hjemmesidens opsætning og indhold.

mvh. admin


15.02.2018

Jubilæumsskript samt program for dagen er lagt ind. Klik på "OM FORENINGEN"  -  på ny side til højre er 2 punkter.

Billeder fra dagen følger snarest

mvh. admin


15.02.2018

Introduktion af siden Hvad sker ?

mvh. admin