Indbrud og forsøg

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Advarsel


Indbrud og indbrudsforsøg i Munkerup og Dronningmølle.


Vi har i grundejerforeningen modtaget en henvendelse om, at der inden for de sidste dage har været flere tilfælde, hvor beboere i Munkerup har haft ubudne gæster, mens de har været hjemme og evt. opholdt sig i haven eller i deres hus.

I et tilfælde bankede en mand på, mens familien opholdt sig haven. Efter at have banket på gik manden bare ind i huset, men blev her opdaget og smidt ud - og anmeldt til politiet.

Et andet tilfælde var et decideret indbrud ved 23-tiden, hvor en eller flere brød ind gennem et åbent vindue i et hus, hvor ejerne var hjemme. Her havde vedkommende også været i et skur ved huset.

I en notits fra Frederiksborg Amtsavis fremgår det, at nogle beboere i Dronningmølle har fået stjålet nogle tasker og sko, mens de befandt sig på 1. sal i huset. Tyven var gået ubemærket ind i huset og taget tingene.


Hermed en opfordring til at vi alle er opmærksomme og passer på med at lade døre stå ulåste eller åbne, hvis man er i haven eller forlader sin bolig, og ikke lade nøgler og værdier ligge lige inden for døren.

Vær også gerne opmærksomme på om der sker noget usædvanligt hos naboerne eller på vejen og antast evt. fremmede med et spørgsmål om de søger noget, hvis de har en mistænkelig adfærd eller viser usædvanlig interesse for et hus, hvis beboerne er bortrejst.


Alan Nielsen              28. Juli 2018

Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.