Brev angående genrep 2019

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Kære medlemmer Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

 

Hermed følger referat af generalforsamlingen samt det korrekte regnskab (jeg fik desværre sendt et forkert ud med indkaldelsen). Til slut mulighed for at tilmelde sig et hjertestarterkursus. (Se vedhæftede)

 

Vi havde en udmærket generalforsamling med ca. 30 fremmødte i teltet lørdag d. 20. juli kl. 16.00. Der var en fin og livlig debat og godt engagement fra deltagerne. Det var nyt tidspunkt at afholde generalforsamlingen på, umiddelbart virkede det fint, men vi vil i bestyrelsen drøfte, om det skal sådan fremover. Men tak til de fremmødte.

 

Det lykkedes os desværre ikke, at få valgt en ny kasserer, og det er lidt problematisk. vi holdt derfor en plads åben i bestyrelsen som kan besættes frit frem til næste generalforsamling. Findes der et medlem derude, som er nysgerrig på opgaven, så kontakt undertegnede til en uforpligtende snak.

 

Efter generalforsamlingen havde vi med en lille udskiftning i bemandingen en rigtig hyggelig og vellykket fest, med vores sædvanlige bankospil med fine præmier og en hyggelig afslutning med sang, mundharpe og guitarspil. 

Søndag var en lille trofast skare mødt op og fik taget teltet ned og ryddet op. 

 

Beskæring lang vej.

Ud over det I kan læse i referat og beretninger kom et væsentlig punkt frem under Evt.:

Beskæring og pasning af beplantning langs veje og stier.

Dette er et stort problem flere steder i vores grundejerforening. Det blev fortalt, at nedhængende grene ud over vejene dels kan ødelægge udstyr på høje biler, men også kan forhindre udbringning af varer, fordi vejenes stand og pasning - især omkring beskæring, er for dårlig. Hvis en grundejer ikke klipper sin hæk eller beplantning langs vejen, kan det dels hindre udsynet, men trafikanterne vil også uvilkårligt trække over til modsatte side i genboens rabat. Rabatterne bliver opkørte og vejkanterne ødelagt og især i de våde perioder bliver det mudder og søle.

Fra bestyrelsens side opfordre vi alle grundejer til at være opmærksomme på problematikken og passe deres beplantning efter forskrifterne. Vedhæftet findes Gribskov Kommunes regler vedr.. beskæring af hække og træer.

 

Hegn.

Til dette skal bemærkes, at der for en stor del af grundejerforeningens ejendomme ikke er en lokalplan, men nogle gamle servitutter, der fortæller om hvilke hegn, man må sætte op. Hegn kan både være levende hegn(beplantning) eller faste hegn (f.eks. trådhegn eller træhegn) Der er forskel på om man sætter hegn op mellem to ejendomme eller ud mod vej.

Der er meget få træhegn (rafter/brædder) ud mod vej i vores grundejerforening, men næsten overvejende levende hegn. En gammel servitut siger, det skal være et "net" hegn, hvor tolkningen af "net" vel kan gå i retningen af nydeligt, ordentlig eller let og luftigt - ikke prangende eller voldsomt. I følge hegnsloven skal et nyt hegn passe til omgivelserne og medvirke til at skabe et tiltalende helhedsindtryk (se vedhæftede desangående).

Hermed en opfordring til at være lidt varsomme med at sætte hegn mod vej, der stikker for meget ud og i hvert fald undersøge reglerne inden man går i gang.

 

De gældende regler anviser at et hegn må være 1,80 - 2,00 meter i skel medmindre andet indbyrdes er aftalt grundejerne imellem. Samme højde (1,80 meter) bliver af Hegnsyn ofte gjort gældende ud mod vej.

 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at Nils Wangel igen er klar til at arrangere og afholde Hjertestarterkurser. (se vedhæftede og tilmeld dig til Nils senest . 20. august)

 

Med eftersommerlig hilsen (ferien er forbi for mit vedkommende).

 

Alan Nielsen

Formand

Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

 

  1. Jeg skal lige beklage, at der er en slåfejl i Mads Brydegaards efternavn i referatet!