Generalforsamling

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Generalforsamling - indkaldelser/referater samt regnskab/budget.

Seneste Indkaldelse/Referat ses nedenfor

                            Indkaldelse til ordinær Generalforsamling lørdag 20. juli 2019