Generalforsamling

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Generalforsamling - indkaldelser/referater samt regnskab/budget.

Seneste Indkaldelse/Referat ses nedenfor

Tidligere referater

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2018, afholdes den 22. juli 2018