Her er Dronningmølles
eneste cykelsti
(ca. 50 m forbi farbegrænseren)

I 2021 blev Hulrødvej fjernet som cykelsti,
idet kommunen fjernede broen over Esrum å
uden at bygge en ny bro

Grundejerforeningen arbejder på at få lavet en ny bro
og i øvrigt at forbedre cykelstiforholdene i Dronningmølle