Da foreningen er baseret på frivilligt medlemsskab – og ikke alle matrikler er medlemmer – vil det være både besværligt og upraktisk – samt i visse tilfælde umuligt – at stå for løsning af fællesopgaver som eksempelvis vedligeholdelse af veje (herunder snerydning om vinteren), bortskaffelse af haveaffald, samt hvad der ellers påhviler den enkelte lodsejer, og som evt. kunne løses af foreningen.

Der er derfor mulighed for at oprette specifikke laug i samarbejde med bestyrelsen, til løsning af sådanne opgaver.