Munkerup Hulerød Grundejerforening

Sti- og vejlaug

Der er til vedligeholdelse af den fælles sti og trappe fra Bakkevangen til stranden stiftet et stilaug. Medlemmer af stilauget skal være bosiddende på enten Bakkevangen eller Skovvænget. Bidrag til stilauget er 50 kr. årligt, og indbetaling er frivillig.

Trappen er i 2001 hovedrepareret, delvist for de indbetalte midler, resten er betalt af grundejerforeningen.

 

 

Se “Vedtægter for Stilaug for matrikel 3N Munkerup Gårde, Søborg Sogn” her.

Der også er etableret et vejlaug for Dalevænget med det formål, at sikre vedligeholdelsen af og evt. forbedre forholdene omkring den private vej Dalevænget, 3120 Dronningmølle. Vejlauget forestår selv kontingentopkrævning m.v.