Miljøministeren møder borgmestrene fra Helsingør, Gribskov og Halsnæs kommuner
(fra Kattegat.nu 18 august 2023)

Gribskovs kommunes side om projektet | Projekt Hjemmeside | Rapporter 

Efter stormen Bodil i 2014, satte Halsnæs, Gribskov og Helsingørs kommuner sig sammen og blev enige om et projekt, til kystsikring af nordkysten.

Projektet er vedtaget i de forskellige byråd, og der er lavet en forundersøgelse, som blev præsenteret for lodsejerne i Gribskov 21. april 2021.
Du kan se præsentationen og læse mere om projeketet her.

Videoen af præsentationen (1½ time) kan ses og downloades frem til slutningen af juli 2021.
På videoen fortæller ingeniør Christian Helledie fra Niras, at strandfodring giver den bedste kystbeskyttelse imod erosion af kysten.

I korthed går projektet ud på at man vil strandfodre med sand og ral langs hele nordkysten. For kysten ved Munkerup vil der fodres med sand.
Først en initialfodring som planlægges at starte vinteren 2023/24
Initialfodringen anslås at koste 140 miljoner kroner (for hele kysten). Gribskov kommune betaler 75% mens grundejere i første række betaler 25%, hvilket vil svare til ca. 1000 kr/m strand.
(I Halskov betaler grundejerne 100% mens i Helsingør betaler kommunen 100% af initialfodringen.)

Der forudses en efterfølgende vedligeholdelsesfodring hvert 5. år, der skal betales (i alle tre kommuner) 100% af grundejerne i første række.
Dette forventes at koste grundejerne i første række ca. 100 kr/m strand per år.

Projektet og betalingen af projektet er baseret på kystbeskyttelseslovgivningen.
Projektet vil blive sendt i høring i 2021, den endelige beslutning om projektet forventes at tages af byrådet i 2022.
Projektet norkystens fremtid indeholder kun strandfodring med sand og ral, og det anbefales at lodsejerne følger op med skræntbeskyttelse i fornødent omfang.

Priserne  er baserede på overslag. Den endelige pris kendes først når projektet har været i udbud.
Det kan anbefales at se præsentationen, og læse nogen af de mange rapporter  fra projektets hjemmeside

rapporten fra 30 oktober 2020 kan man læse (på side 141), at der vurderes at der skal ind pumpes 50.000 m3 sand på en 4.9 km strækning langs stranden i Munkerup, og at dette beregnes at kunne gøres på omkring 7 dage (planlagt til vinteren 2023-24).
Sandet der skal bruges indvindes fra havbunden ud for Tisvildeleje og Hundested. (se figuren side 129).

I alt skal der indvindes 1½ miljoner kubikmeter sand til den første fodring på 35 km af den 56 km lange  strandstrækning fra Hundested til Helsingør. Dette skal følges op med fodringer på ca. ½ miljon kubikmeter sand hvert 5. år frem til år 2070 hvor projektet revurderes.