Foreningens Strand benyttes af en række af medlemmerne til oplægning af egne både, og der er derfor i tilknytning til grundejerforeningen, stiftet et Bådlaug, som skal holde orden i bådene og vedligeholde fortøjninger og ophalerspil mv. Bådlauget råder over 16 pladser på stranden, og det er kun tilladt at oplægge både på stranden, såfremt man er medlem af bådlauget. Kontingent til grundejerforening og Bådlaug udgør 700 kr. årligt.

Vedtægter for bådlauget | Kontakt bådlauget

2022-07-02 Generalforsamlings referat bådlauget